Werkwijze

Het eerste gesprek is een intake van 1 uur.
Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat uw vraag of vragen zijn en maken we een behandelplan.

In overleg volgt een planning voor vervolgconsulten en de frequentie. U ontvangt bij de intake altijd een eerste advies!

Verwijsbrief

De diëtist is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is. Er zijn echter zorgverzekeraars die de verwijsbrief nog steeds als eis hanteren en dit is de reden dat

Voeding op Maat bij voorkeur met een verwijzing werkt.

Vergoeding

Dieetadvisering zit in de basisverzekering voor 3 uur per jaar. De consulten worden volledig vergoed voor kinderen. Boven de leeftijd van 18 jaar geldt het eigen risico.

Voeding op Maat heeft contracten met álle zorgverzekeraars en declareert rechtstreeks bij hen.

De gedeclareerde tijd is inclusief administratietijd.

Afhankelijk van een aanvullende verzekering wordt er mogelijk meer tijd vergoed. Voor consulten die niet (meer) worden vergoed gelden de tarieven van de zorgverzekeraar of van de praktijk.

Wanneer u wordt behandeld via ketenzorg worden de consulten volledig vergoed, zonder het eigen risico aan te spreken.

Klachten

De praktijk heeft een klachten- en geschillenregeling via het Kwaliteitsregister Paramedici.